Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg

Aktuell Gemeinde Benutzung Datenschutz Impressum
Impressum (Stand: 18. September 2021)
Die etwa 200 Seiten von ev-kirche-schaessburg.ro, schaessburg.ro, aktuell.schaessburg.ro informieren seit 18 Jahren über die Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg und ihr Gemeindeleben.
Bildergalerien von Schäßburg und ihrer Umgebung laden zum Besuch der Kirchengemeinde ein. Die Kirchengemeinde liegt im Kirchenbezirk Schäßburg der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Trotz größter Sorgfalt beim Erstellen der Seiten können wir keine Haftung für die hinterlegten Inhalte übernehmen. Die Rechte an den Texten Bildern und Filmen besitzen ihre Verfasser, es gilt grundsätzlich das gesprochene Wort.
Technische Umsetzung der Webseiten:
- ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf bei Wien, hostet die Daten. Serverstandort ist Frankfurt am Main (Deutschland).
- Karten innerhalb unserer Seiten mit ArcGIS online
- Einzelne Gottesdienste und Ansprachen sind in unserem Youtube-Kanal abgelegt.

Über uns ... :
Die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg ist eine deutschsprachige Gemeinde, die der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien angehört (Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007). Sie weiß sich in erster Linie den eigenen Gemeindegliedern – d.h. den hauptsächlich deutschsprachigen Lutheranern – verpflichtet und daher ist ihr „geistliches Zentrum“ der Sonntagsgottesdienst, jeweils um 10 Uhr.
Ihr Dasein hat von der Minderheitensituation und dem ökumenischen Kontext her ein besonderes Gepräge. Daher beteiligt sich die Evangelischer Kirchengemeinde A. B. Schäßburg in aller Offenheit an ökumenischen Veranstaltungen (Ökumenische Gebetswoche, Weltgebetstag der Frauen u. ä.), und tut dies in der für die historische Region Siebenbürgen typischen dreisprachigen Form: Rumänisch, Ungarisch, Deutsch.

Kirche ist ohne Diakonie nicht glaubwürdig und daher betreibt die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg eine eigene Diakoniestation. Nach der Zusammenlegung der einst zwanzig Nachbarschaften bestehen heute noch zwei,
die Hermann-Oberth-Nachbarschaft und
die Obere-Baiergasse-Nachbarschaft. Als Eigentümerin von wichtigen Baudenkmälern der Schäßburger Altstadt – die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde – setzt sie sich für einen gediegenen Kulturtourismus ein. Redaktionelle Verantwortung hat:
KAPCSOLAT - ADATOK (2021. szeptember 18)
A mintegy 200 oldalas ev-kirche-schaessburg.ro, schaessburg.ro, aktuell.schaessburg.ro tájékoztatást nyújt az evangélikus közösség 18 éves A. H. Segesvár és a plébánia életében. Segesvár és környéke képgalériái hívják meg önöket a plébánia látogatására. A plébániatemplom a  Segesvári egzházközösségben található, az Evangélikus Egyház A. H. Romániában. Annak ellenére, hogy az oldalak megteremtésében nagy gondot fordítottunk, nem vállalunk felelősséget a tárolt tartalomért. A szöveghez fűződő jogok a szerzők tulajdonában vannak, a szóban forgó szó általában érvényes.
A weboldalak műszaki megvalósítása:
- Az ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf, Bécs közelében, ad otthont. A kiszolgáló helye Frankfurt am Main (Németország).
- Térképek az oldalain belül az ArcGIS online használatával lettek alkotva
- Az egyéni egyházi istentiszteleteket és beszédeket a YouTube-csatornánk tárolja.

Rólunk ... :
Az A. H. Segesvár Evangélikus Plébánia németül beszélő közösség, amely az A. H. Evangélikus Egyházhoz tartozik Romániában (Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007). Elsősorban és mindenekelőtt a saját egyháztagjait képviseli és elkötelezett a főleg németül beszélő evangélikusoknak – és ezért a „lelki központ” a vasárnapi istentisztelet, 10 órától.
Létük a kisebbségi helyzet és az ökumenikus kontextus sajátossága. Ezért a Evangélikus Egyház részt vesz A. H. Segesvár nyíltan ökumenikus eseményekben (Ökumenikus ima Hét világnapja és hasonlók ..), és ez jellemző főleg a történelmi erdélyi régió háromnyelvű formájára: román, magyar, német.

Az egyház nem hihető Diakonia nélkül, ezért az A. H. Segesvár Evangélikus Egyházaban működik saját Diakonia.
Mint Segesvár régi városának fontos történelmi műemlékeinek tulajdonosa – amelyet az UNESCO Világörökség részévé nyilvánítottak – elkötelezett a méltó kulturális turizmus iránt.

A szerkesztői felelősség:


DATE DE CONTACT (18 septembrie 2021)
Cele aproximativ 200 de pagini ale ev-kirche-schaessburg.ro, schaessburg.ro, aktuell.schaessburg.ro, informează de 18 ani despre Comunitatea Evanghelică C. A. şi viața ei parohială. Galeriile cu imagini din Sighişoara și împrejurimile sale vă invită să vizitați orașul şi Comunitatea Evanghelică. Parohia face parte din Districtul Bisericesc (Protopopiatul) C. A. Sighişoara a Bisericii Evanghelice C. A. din România. În ciuda celei mai mari griji în crearea paginilor, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru conținutul stocat. Drepturile textelor aparțin autorilor lor, cuvântul vorbit aplicându-se în general.
Implementarea tehnică a site-urilor Web:
- ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf lângă Viena, găzduiește datele. Localizarea serverului este la Frankfurt am Main (Germania).
- Hărți în paginile noastre cu ArcGIS online
- Pe canalul nostru YouTube sunt stocate slujbe bisericești și discursuri. 

Despre noi ... :
Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara reprezintă o comunitate religioasă germanofonă care aparține Bisericii Evanghelice C. A. din România, cult recunoscut de către Statul Român în baza Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007. Se adresează în primul rând propriilor membri ai bisericii, respectiv în principal luteranilor vorbitori de limbă germană. „Centrul spiritual” al acestei comunități este serviciul divin duminical de la ora 10, care de regulă se desfășoară în »Biserica Mănăstirii« şi în mod excepțional în »Biserica din Deal«.
Caracterul ei specific este dat de situația minoritară și contextul ecumenic şi multicultural transilvănean. Comunitatea Evanghelică C. A. Sighișoara participă cu toată deschiderea la evenimente ecumenice (»Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor«, »Ziua Mondială de Rugăciune« etc.), și face acest lucru într-un mod tipic pentru regiunea istorică Transilvania în limbile: română, maghiară şi germană.

O organizație religioasă, respectiv o biserică nu este credibilă fără activitate filantropică; de aceea în Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara operează propria diaconie, ca platformă de într-ajutorare celor aflaţi în dificultate.
Ca proprietar al unor monumente importante din »Cetatea« (= orașul vechi) Sighișoarei – care face parte din patrimoniul mondial UNESCO – Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara este angajată în promovarea unui turism cultural demn de istoria multiseculară al acestui oraș.

Responsabilitate editorială o are:

Touristische Kirchenbesichtigung
Bergkirche: Di - So, 10-18 Uhr
Die Klosterkirche bleibt für die Zeit der Renovierungsarbeiten geschlossen.
Der Preis beträgt 8 Lei je Eintrittskarte.

În scopuri turistice bisericile pot fi vizitate
Bisceria din Deal: marţi până duminică între orele 10 şi 18
Biserica Mănăstirii rămâne închisă pe perioadă în care se află în renovare.
Preţul de intrare este de 8 lei/bilet.

Templom Turisztikai Látogatások
Vártemplom: Nyitva keddtől vasárnapig 10-18 óra között.
A kolostor temploma a felújítási munkálatok idejére zárva marad.
Az ár 8 lej belépőjegyenként.


Regelmäßige Termine

Montag-Donnerstag 8-12 Uhr
Gebührentag

Donnerstag 18 Uhr
Kirchenchor vorerst abgesagt

Freitag 18 Uhr
Sommerkonzerte


Parohia Evanghelică Sighişoara A. C., Str. Cositorarilor Nr. 13, RO-545400 Sighişoara
Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007